top of page
artistic-blossom-bright-207962-opt
adult-alone-anxious-568027opt

Hva er Psykiatri?

Hva er psykiatri?

 

Psykiatri er en spesialisering innen medisin som handler om hvordan en kan forstå, utrede, hehandle og forebygge psykiske lidelser.

Vanlige plager og diagnoser vi behandler

 

Depresjon

Angst

Bipolar lidelse

Psykose

Rusavhengighet

ADHD

Spiseforstyrrelser

Psykosomatiske lidelser

Epilepsirelaterte sykdommer

Søvnproblemer

Tvangslidelser

Traumer

Familievansker

Jobbrelaterte vansker

Skolevansker

Sorg / ulykker

Endringer i livssituasjon

Utbrenthet

Kroniske smerter

En psykiater er lege

For å bli psykiater, må en først være utdannet lege.

Psykiater eller psykolog?

Psykiatere behandler psykiske lidelser med samtaleterapi eller kognitiv terapi, akkurat som psykologer gjør.
I tillegg har psykiatere  legekunnskap om hele kroppen, og kan skrive ut medisin.

Utredning / diagnose

 

Psykiateren har spesiell bakgrunn for å forstå psykiske plager der årsaken ligger i selve kroppen.

our_services
about

Om oss

Arian Rafii er utdannet lege fra København, og har derfra spesialisering innen allmennmedisin.

 

Han har lang erfaring som lege i offentlige sykehus i Danmark og Norge.

I Bergen har Arian 15 års erfaring som fastlege med praksis i Loddefjord.

Han har tatt spesialisering i psykiatri i Bergen, og har erfaring som psykiater i offentlige sykehus og DPS (Distriktspsykiatriske Senter.

Nå tar Arian Rafii skrittet og åpner egen  praksis som psykiater i Bergen sentrum.

Arian Rafii er medlem av Den Norske Legeforening og Norsk  psykiatrisk forening.
 

Kontakt

Nattlandsveien 89  , 3 etasje

5089 Bergen

Epost: post@psykiater-i-bergen.no
Tlf:  +47 906 09 282

Adresse:

8.00 – 16.00

Mandag – fredag

 

Åpningstider
Kontakt oss:
contact

Flott, meldingen er send! Du hører snart fra oss!

bottom of page