top of page

Psykiater eller psykolog?

Skal du gå til psykolog eller psykiater? De to fagene handler for en stor del om det samme – overlappen er stor. Den største forskjellen er grunnutdanningen i faget.

Psykiater

Alle psykiatere er først utdannet til lege, som tar seks år. Etter dette kan en ta forskjellige spesialiseringer, deriblant psykiater, som tar 5 år.

En psykiater har altså omfattende kunnskap om hele kroppen, og samspillet mellom kroppen og hjernen. Det gir fordeler når en skal forstå betydningen av fysisk sykdom for den psykiske helsen. Som lege, kan psykiateren kan skrive ut medisin og sykemeldinger. Psykiateren har da muligheten for å vurdere hvordan medisinen spiller sammen med andre medisiner, avhengighet av rusmidler og lignende.

Samtidig bruker psykiatere og psykologer for en stor del de samme metodene i behandlingen, som kognitiv terapi, samtaleterapi og lignende.

 

Psykolog 

 

Psykologer har utdanning på seks år (samme som for leger) som fokuserer på menneskets normale livsløp og hvordan hjernen, tanker og følelser utvikler seg gjennom de ulike fasene i livet. Dette danner grunnlaget for å forstå hvordan psykiske problemer og lidelser oppstår. Faget handler om hjernens virke, tanker og følelser, og om samspillet med andre mennesker i livet.

Etter endt utdanning kan psykologer spesialisere seg som klinisk psykolog.

Definisjon av psykiatri

Psykiatri er en spesialitet innen medisin som omhandler hvordan man skal forstå, utrede, behandle og forebygge psykiske lidelser.

Psykiatri som fag skal avspeile medisinens biopsykososiale forankring, og vektlegge de biologiske, psykologiske og sosiale aspektene av psykisk lidelse like mye i forståelsen og i møtet med pasientene. Faget er til en viss grad overlappende med faget klinisk psykologi. Psykiatri omhandler i tillegg blant annet kunnskap om hjernens og psykens samvirke med resten av kroppen, og hvordan kroppslig og psykisk sykdom påvirker hverandre. Dette innebærer også kunnskap om medikamentell behandling og andre biologiske behandlingsformer, i tillegg til psykologiske og sosialpsykiatriske behandlingstilnærminger

 

bottom of page